Pakar Service - sprzątanie - przede wszystkim jakość

Ochrona osób i mienia

       Szukając rozwiązań, do świdczenia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony osób i mienia nasza firma stworzyła markę Pakar Security. Aby Pakar Security mógł świdczyć usługi o wysokich wymaganiach powstały szczegółowo opracowane procesy , które na to pozwalają. Jeden z procesów między innymi opracowuje ścieżki obchodów i sprawdza czy w wyznaczonych godzinach pracownik ochrony podejmuje swoje czynności. W przypadku braku podjęcia takich czynności  przełożony powiadamia grupę interwencyjną. Inne procesy  chętnie przedstawimy na spotkaniu.

     Dbając o Państwa bezpieczeństwo gwarantujemy również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę miliona złotych. Posiadamy koncesje MSWiA i działamy zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia  22 sierpnia 1977 roku. 

W ramach ochrony osób i mienia oferujemy:


• ochronę stacjonarną obiektów
• instalowanie i monitorowanie systemów alarmowych
• zabezpieczanie imprez masowych

Dysponujemy:

• ochroną stacjonarną
• zmotoryzowanymi i uzbrojonymi grupami interwencyjnymi

Wykwalifikowany Personel

Prowadzimy staranny, nabór pracowników i dbamy o to, by nasz personel składał się profesjonalistów. Stawiamy na rozwój ich umiejętności i przywiązujemy ogromną wagę do cyklicznych szkoleń. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu taktyki oraz techniki ochrony i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Wszystko po to, aby jakość wykonywanych przez nich usług była na jak najwyższym poziomie, a Państwa oczekiwania w pełni zaspokojone.

Skuteczność działań

Dzięki efektywnej organizacji pracy oraz skrupulatnemu nadzorowi personelu, osiągamy wysoką skuteczność działań. Dowódcy Zmiany, bezpośrednio nadzorujący realizowane usługi ochrony, upoważnieni są do reprezentowania naszej firmy i kontaktów z Kontrahentami.

Zapewniamy Państwu satysfakcjonującą i komfortową współpracę, która jest możliwa dzięki dyspozycyjności, fachowości i profesjonalizmowi naszych pracowników.

Zamów bezpłatną
wycenę sprzątania